demolice_large.jpg

Zemní práce, demolice, přípravy území

  • Kompletní příprava pozemků pro založení stavby od skrývky po velkoobjemové výkopy
  • Demolice budov a průmyslových objektů, recyklace stavebních odpadů
  • Zemní práce od úpravy zahrady po zakládání velkých staveb
  • Dlouholeté zkušenosti a komplexní vybavenost vlastní mechanizací zemních strojů

Máme zemní stroje a další techniku, která si poradí s jakoukoliv prací potřebnou pro přípravu stavby. Od demolice a likvidace objektů, přes odvoz a recyklaci stavebních odpadů, sanace pozemků, sanace svahů po terénní úpravy a modelace terénu.

S naším strojovým parkem zemních strojů nabízíme komplexní dodávky zemních prací (skrývky ornic a zemin, násypy, zářezy, hloubení drážek a výkopů, modelace terénu, hrubé terénní úpravy, čisté terénní úpravy, kypování sypkých materiálů a zemní práce na klíč dle dodaného projektu včetně technického a stavebního dozoru, inženýrských a geodetických služeb.

Objednávky

Telefon543 421 111
E-mailinfo@thermoservis.cz

Aktuální ceny služeb najdete v ceníku.

Říkají o nás

Dopravní společnost Thermoservis Brno patří mezi naše významné partnery, kteří zajišťují přepravu našich výrobků – drceného a těženého kameniva k našim zákazníkům.

Tuto službu u nás zabezpečují hlavně na Jižní Moravě, ale v případě potřeby i v jiných částech České republiky. Jejich zaměstnanci operativně a profesionálně reagují na požadavky našich kamenolomů a pískoven i na požadavky našich zákazníků.

U některých stálých zákazníků je využíván systém JUST-IN-TIME. Jejich kvalitní služby napomáhají vysokému standartu prodeje našeho kameniva. 

Zbyněk Pokorný, skupina Heidelberg