Aktuální zakázky - září 2023

1. 10. 2023

Pokračujeme na aktuálních zakázkách a rozjíždíme další! 

Co konkrétně jezdíme? 

- VMO Bauerova – IMOS – odvoz odpadů, návoz materiálů, drcení betonů 
- Čtvrť Pod Hády – denní odvozy cca 3.000t 
- BERGASTO – návoz zásypové zeminy z D1 do Vyškova 
- AGROMELI – odvoz 5.000t zeminy z Hrušek u Slavkova 

A další..