REFERENČNÍ ZAKÁZKY

vývoz Praha - Letná

Plníme požadavky našich zákazníků i mimo region! Od listopadu probíhají práce, konkrétně vývoz zeminy přímo v Praze - Letná, kde bude stát v budoucnu luxusní hotel. Naše auta odváží vytěženou zeminu do okolních pražských skládek. Zakázka bude probíhat až do března.

Nový areál NEVOGA Znojmo

První letošní stavbu si připisujeme ve Znojmě, kde jsme uzavřeli zakázku na zemní práce a dopravu. Mechanizace na stavbě čítá 10 nákladních aut a pásové rypadlo. Zakázku provádíme ve spolupráci s firmou Inten Group s.r.o., rozsah prací je: provedení HTU, příprava území, stabilizace pláně, realizace pilot a odvoz a uložení zeminy v objemu 50- 70 tisíc kubíků včetně dopravy kameniva. Stavební práce probíhaly pro firmu Hochtief.

Stavba Polyfunkčího domu Brno - Trnitá

Od letošního roku, konkrétně v březnu, jsme zahájili práce na ulici Trnitá v Brně. Stavba Palác Trnitá je polyfunkční dům - výstava bytových jednotek. kanceláře, office a obchody. Práce jsou projektovány do konce října a celkově jsou na stavbě naše 2 bagry a až 13 nákladních aut (podle potřeby).

Plynostanice Kralice nad Oslavou

Naše firma na přelomu září začala jezdit svojí další dvouměsíční zakázku pro firmu Brixton Group. Konkrétní zakázka zahrnuje vývoz stavebního odpadu plynostanice. Celkově nám v terénu jezdilo po celou dobu 7 nákladních aut. Pracovalo se v areálu firmy NET4GAS, která zajišťuje mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku, vnitrostátní přepravu zemního plynu partnerům a mnoho dalšího.

Vodní dílo Boskovice

Nadále pokračujeme jako hlavní dodavatel zemních prací.Vodárenská nádrž na toku Bělá se nachází východně od Boskovic, asi 7 kilometrů nad soutokem Bělé s řekou Svitavou.

PARTNEŘI