Doprava asfaltu, 06/2021

12. 7. 2021

Firma THERMOSERVIS vyslala okamžitou pomoc na Jižní Moravu do obcí: Hrušky, Moravské Nové Vsi a Lužice po tornádové katastrofě. Celkem vyjela první den 4 nákladní vozidla nosičů kontejnerů s dvěma bagry a společnými silami naši řidiči nakládali sutě, dřevo, odpady, které postupně odváželi. Pomocné práce byly náročné zejména také pro koordinaci mezi obcemi, a samotné průjezdy nebyly vždy pro řidiče příznivé. V každé obci byl obrovský zájem dobrovolníků pomáhat, bohužel pak vznikaly dopravní kolapsy skrze vesnice. Všechny komunální odpady se odvážely do okolních, provizorních skládek za vesnicemi. V dalších dnech se zapojilo naše oddělení skládek, které v 3-členném týmu koordinovalo roztřídění různých materiálů všech aut na příjezdové cestě v areálu za Mikulčicemi. Veškeré pomocné práce probíhaly za největších tropických veder, a proto firma věnovala všem dobrovolníkům funkční kšiltovky. Děkujeme všem našim skvělým zaměstnancům, dobrovolníkům a záchranným složkám. Skvělá týmová práce!  

Situaci na místě vystihl jeden z našich zaměstnanců slovy…,,Je tu tolik smutných, unavených obličejů a zároveň šťastných, že jim nejen naše firma pomáhá, to jsem ještě nikdy neviděl.”