Jarní zakázka - Lom Luleč

22. 3. 2022

A kde nás aktuálně můžete potkat? Naše auta jezdí v krásném lomu v Lulči, který je zajímavý svojí unikátní přírodou. Konkrétně v Lulči nakládáme v plné síle štěrkodrť.