Návoz písku Panská lícha

14. 6. 2022

Naše auta v jezdeckém areálu Panská lícha při návozu písku. Kam se všude písek navážel? Vyplnila se plocha písku v celé hale a v okolí celého areálu pro koníky. Přejeme úspěšnou letní sezónu !