Nejvýznamnější stavby a zakázky 2021

21. 12. 2021

Přinášíme vám přehled nejvýznamnějších staveb a zakázek, které jsme dělali v průběhu roku a některé i aktuálně realizujeme. Jsou to: Pekárenský dvůr Bratislavská, Rezidence Diorit, IKEM Praha, Tranzitní plynovod Morava, Práce v Mikulčicích po ničivém tornádu, Nosreti Group a zahraniční zakázky v Maďarsku, Slovensku a Rakousku. 

Pekárenský dvůr Bratislavská 

Kompletní výstavba moderní bytové rezidence v centru Brna, kde jsme zajišťovali stavební úpravy. 

 

IKEM Praha

Výstavba budov G1, G2 rozšíření kapacit hal, zdravotnické centrum, výstavba budov, zemní práce. 

 

Rezidence Dorit 

Nejvýznamnější stavbou, která probíhá od prosince 2020, je rezidence Diorit v Komíně. Zde se uskutečňovala přes rok výstavba zeminy, těžila se skála a celý prostor se připravoval na samotnou realizaci. 

 

Tranzitní plynovod Morava 

Jedna z nejvýznamnějších zakázek, kterou jsme realizovali, byla dodávka kameniva na plynovody a to rovnou na 4 lokality - Šardice, Kojetín, Hrušky, Koryčany. 

 

Práce v Mikulčicích po ničivém tornádu 

Po letošní katastrofě na jižní Moravě stále pokračujeme v odvozu a  likvidaci odpadu po tornádu. Následující práce probíhají v zimním období a to konkrétně odvoz odpadů našimi auty na vlak. 

 

Nosreti Group 

Probíhající realizace budoucího parkoviště, výměna podloží kanalizace. 

 

Zahraniční zakázky 

Slovensko: Búč, Budmerice, Horná Súča, Kostolný Sek - pravidelné závozy pivovarského mláta - několikrát týdně. 

Maďarsko: Dunafoldvár – 1x ročně rozvoz kukuřičného mláta (sezonní práce). 

Rakousko: Spolupráce s DRP International byla zahájena na konci loňského roku v prosinci a do dnešního dne jsme pro ně zrealizovali více než 40 přeprav na trase Zohor – Mitterdorf im Mürztal! Cesty do Rakouska jsou dlouhé, avšak naši kluci je zvládají na výbornou.