Nový areál NEVOGA Znojmo

24. 1. 2020

První letošní stavbu si připisujeme ve Znojmě, kde jsme uzavřeli zakázku na zemní práce a dopravu. Mechanizace na stavbě čítá 10 nákladních aut a pásové rypadlo.  
Zakázku provádíme ve spolupráci s firmou Inten Group s.r.o., rozsah prací je: provedení HTU, příprava území, stabilizace pláně, realizace pilot a odvoz a uložení zeminy v objemu 50- 70 tisíc kubíků včetně dopravy kameniva. Stavební práce probíhaly pro firmu Hochtief.