Nové investice do technologie výroby betonu

16. 7. 2021

Název projektu: Tvorba druhotných surovin ve stavebnictví

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_186/0015977

Popis projektu:

Projekt je realizován a kofinancován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je pořízení technologií, které umožní zavedení systému cirkulární ekonomiky ve stavebnictví – konkrétně v rámci produkce betonových směsí s využitím recyklovaného kameniva. Realizace přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, ochraně přírody a úspoře nákladů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V první etapě jsme již dříve pořídili techniku na výrobu recyklovaného kameniva TETTRIX (hrubotřídič, drtič a haldovník).

V této druhé etapě se jednalo o investici do mobilní betonárny, třídící lopaty na nakladač a sady forem pro výrobu betonových prefa výrobků.

Nyní jsme připraveni provozovat celosvětově první betonárnu specializovanou na výrobu betonu z recyklovaného kameniva podle patentově chráněné technologie.