Rezidence Diorit, 3/2021

10. 3. 2021

Koncem roku 2020 jsme zahájili přípravné práce na nové, velmi zajímavé zakázce ”Rezidence Diorit”.

Tento projekt je realizován v prostoru bývalého lomu Komín, kde jsme vytvořili zázemí stavby a pustili se do zemních prací. Aktuálně pokračujeme ve vývozu zeminy o objemu několik desítek tisíc tun, těžíme současně i skálu a připravujeme celý prostor pro následné založení výstavby bytového domu. A co je na tom zajímavé?  Budoucí obyvatelé čeká  kouzelné prostředí s výhledem na okolní skály a krásnou přírodu. Navržené nebytové prostory v přízemí objektu při komunikaci nejsou záměrně specifikovány. Počítá se s jejich určením až podle reálných potřeb obyvatel, lze však předpokládat zřízení obchodu, služeb či mateřské školky.

DALŠÍ ČLÁNKY

Card image

THERMOSERVIS - TRANSPORT spolupracuje na odvozu odpadu po tornádu na jižní Moravě

Naše firma THERMOSERVIS - TRANSPORT zahájila spolupráci se společnosti Purum a ČD Cargo na zpracování a následném odvozu 35 tisíc tun odpadu. Jedná se o odpad po ničivém odpadu na jižní Moravě, který byl soustředěn v areálu dolu Mír v Mikulčicích. Odpad bude odvážen výhradně po železnici, která odkloní více než 2 000 nákladních vozidel z místních komunikací a uspoří 1 000 tun CO2.

Card image

Nové investice do technologie výroby betonu

Projekt je realizován a kofinancován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je pořízení technologií, které umožní zavedení systému cirkulární ekonomiky ve stavebnictví – konkrétně v rámci produkce betonových směsí s využitím recyklovaného kameniva. Realizace přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, ochraně přírody a úspoře nákladů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V první etapě jsme již dříve pořídili techniku na výrobu recyklovaného kameniva TETTRIX (hrubotřídič, drtič a haldovník).

Card image

THERMOSERVIS pomáhá obcím na Jižní Moravě

Firma THERMOSERVIS vyslala okamžitou pomoc na Jižní Moravu do obcí: Hrušky, Moravské Nové Vsi a Lužice po tornádové katastrofě. Celkem vyjela první den 4 nákladní vozidla nosičů kontejnerů s dvěma bagry a společnými silami naši řidiči nakládali sutě, dřevo, odpady, které postupně odváželi. Situaci na místě vystihl jeden z našich zaměstnanců slovy…,,Je tu tolik smutných, unavených obličejů a zároveň šťastných, že jim nejen naše firma pomáhá, to jsem ještě nikdy neviděl.”