THERMOSERVIS - Noc vědců VUT 2023

2. 11. 2023

Firma využila nastavené spolupráce se stavební fakultou a prezentovala se na akci „Noc vědců“, 6. 10., jako partner se stavební technikou.

Účast byla od 17 hodin do půlnoci okolo 2 500 lidí, hlavně rodiny s dětmi, studenti i doktoranti a zájem byl o dopravu, materiál i beton, včetně toho recyklovaného.

Děkujeme všem, kdo nám s akcí pomohli a také kolegům na stánku. 

Příští rok určitě všem akci doporučujeme!