Zelená budoucnost - THERMOSERVIS podepsal Memorandum města Brna

9. 5. 2022

Memorandum podepsáno!

V dubnu jsme svůj slib zelené firmy potvrdili podpisem, kterého se osobně účastnil také pan náměstek města Brna, pan magistr Hladík.

O co konkrétně se jedná? Připojením k memorandu města Brna budeme společně přispívat ke snížení emisí CO2 nejméně o 40% a do roku 2030! 

K čemu přesně jsme se zavázali? 

• Pořizovat spotřebiče nejvyšší energetické třídy,

• Zlepšení tepelně- technických vlastností stavebních konstrukcí z celoročního pohledu,

• Zajišťování celoroční kvality vnitřního prostředí v budovách,

• Modernizace osvětlení (LED žárovky),

• Podpora nemotorové dopravy zaměstnanců,

• Rozšiřování zeleně v okolí budov,

• Osvětový program pro zaměstnance,

• Fotovoltaické a fototermické systémy,

• Modernizace a ekologizace vozového parku,

• Zavedení cirkulární ekonomiky ve stavebnictví (opětovné využití recyklovaných odpadů ve výstavbě),

• Pilotní projekt: vývoz odpadu z překladiště stavebních odpadů Uhelná -> vlakem na finální ukládku,

• Postupný přechod na ekologičtější typy vozidel (elektromobily, CNG),

• Inovativní patentovaná výroba betonu ze 100% recyklovatelného kameniva (recyklované kamenivo je vyráběno ze směsných stavebních odpadů),

• Snižování přepravních vzdáleností díky recyklaci odpadu v místě vzniku a jejich následné využití, (např. zrecyklujeme přímo na stavbě a znovu tam využijeme..),

• Zvyšování objemu recyklace odpadů a využívání vyrobených materiálů pro různé účely (náhrada přírodního kameniva za zásypové/ obsypové materiály, příměs do substrátů atd….).

 

O dalších konkrétních krocích vás budeme informovat! 

#PripravBrno #zeleneBrno #snizeniemisi #budoucnost #memorandum #wecare #TTEAM #Thermoservistransport