THERMOSERVIS - TRANSPORT spolupracuje na odvozu odpadu po tornádu na jižní Moravě

6. 9. 2021

Naše firma THERMOSERVIS - TRANSPORT  zahájila spolupráci se společností Purum a ČD Cargo na zpracování a následném odvozu 35 tisíc tun odpadu. Jedná se o odpad po ničivém tornádu na jižní Moravě, který byl soustředěn v areálu dolu Mír v Mikulčicích.  Odpad bude odvážen výhradně po železnici, která odkloní více než 2 000 nákladních vozidel z místních komunikací a uspoří 1 000 tun CO2.

Odhadem 210 tisíc tun odpadu se nachází ve třech shromaždištích v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích, a Hodoníně. Toto množství není konečné, odpadu po likvidačních a demoličních pracích stále přibývá. Momentálně probíhá příprava k odvozu, spočívající v mechanickém třídění.  Separovány jsou zejména železo, dřevo, či nebezpečné azbesty. Průběžně probíhá akreditovaný rozbor, odvoz, dotřídění na koncovém zařízení, a následné využití nebo odstranění odpadů. 

Separovaný směsný objemný a směsný stavební odpad bude vše nakládáno naší speciální těžkou technikou THERMOSERVIS - TRANSPORT a následně společností ČD Cargo odvážen výhradně po železnici. Společně tak ulevíme stávajícímu přetížení nejen místních a přilehlých komunikacích, a taktéž je touto zátěží ještě více nepoškodili. „Jedna vlaková souprava se 72 nástavbami Innofreight pojme asi 1 200 tun odpadu, což odpovídá jízdě sedmdesáti plně naložených vozidel s odpadem,“ říká Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo, a.s. „To při stávajícím objemu odpadu znamená odklonění více než 2 000 nákladních vozidel a úsporu téměř 1 000 tun CO2,“ doplňuje Tomáš Tóth.

První vlaková souprava by měla z Mikulčic vyjet začátkem září.