Vodní dílo Boskovice

21. 10. 2019

Nadále pokračujeme jako hlavní dodavatel zemních prací

Vodárenská nádrž na toku Bělá se  nachází východně od Boskovic, asi 7 kilometrů nad soutokem Bělé s řekou Svitavou. Zde v úzkém a hlubokém údolí u Vratíkova je jedna z posledních vybudovaných přehrad v povodí řeky Moravy. 

V roce 2019 pokračujeme na rekonstrukci tohoto vodního díla jako hlavní dodavatel zemních a dalších stavebnětechnických prací. Účelem stavby je rekonstrukce bezpečnostního přelivového zařízení (bezpečnostního přelivu, skluzu a vývaru), dvou mostů přes skluz na koruně hráze vodního díla, odpadního koryta a dotěsnění koruny hráze. V důsledku navrhovaných opatření tak dojde ke snížení rizika poruchy konstrukcí vodního díla a zvýšení bezpečnosti pro území pod ním.

Tyto práce provádíme námi navrhnutými technologickými postupy, jenž byly odsouhlaseny investorem a zadavatelem za nejpřísnějších nároků na dodržování všech aktuálně platných norem.

V současnosti máme na stavbě nasazeny pásové i kolové bagry s příslušenstvím pro provádění těchto speciálních zemních prací. Provádíme stálý dozor, převážíme vytěžený materiál, anebo ho dále upravujeme na místě a zapracováváme zpět do stavby, odvážíme na skládky k uložení a k dalšímu zpracování, spolupracujeme s dalšími externími dodavateli. Naše práce na speciální zakázce by měly finišovat koncem října. Naše poděkování patří kolegům, kteří se podílejí na této náročné stavbě v Boskovicích.