Vzděláváme se společně

20. 7. 2022

V květnu i červnu proběhlo plánované školení s firmou HCA, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. 
Zúčastnili se ho THP pracovníci ve dvou etapách, včetně nejvyššího managementu. 
A jaké bylo téma? Technologie firmy – kterou se naše firma řídí ve všech procesech jejího úspěšného fungování. Děkujeme všem za spolupráci!!