zemni_prace_large.jpg

Zemní práce (bagry)

  • Zemní práce od úpravy zahrady po zakládání velkých staveb
  • Široké portfolio vlastní mechanizace
  • Jsme stabilní zavedená firma

Máme zemní stroje, které si poradí s jakoukoliv prací, jako je nabírání a nakládání horniny, hloubení stavebních jam, rýh, šachet, bourací práce apod. Na zahradách mohou také posloužit k odstraňování stromů, keřů, balvanů či nepotřebné zeminy. S naším strojovým parkem zemních strojů nabízíme komplexní dodávky zemních prací- násypy, zářezy, hloubení drážek a výkopů, modelace terénu, hrubé terénní úpravy, čisté terénní úpravy, skrývky ornic a zemin, kypování sypkých materiálů a zemní práce na klíč dle dodaného projektu včetně technického a stavebního dozoru, inženýrských a geodegických služeb.

Objednávky

Telefon543 421 111
E-mailinfo@thermoservis.cz

Aktuální ceny služeb najdete v ceníku.

Říkají o nás

Dopravní společnost Thermoservis Brno patří mezi naše významné partnery, kteří zajišťují přepravu našich výrobků – drceného a těženého kameniva k našim zákazníkům.

Tuto službu u nás zabezpečují hlavně na Jižní Moravě, ale v případě potřeby i v jiných částech České republiky. Jejich zaměstnanci operativně a profesionálně reagují na požadavky našich kamenolomů a pískoven i na požadavky našich zákazníků.

U některých stálých zákazníků je využíván systém JUST-IN-TIME. Jejich kvalitní služby napomáhají vysokému standartu prodeje našeho kameniva. 

Zbyněk Pokorný, skupina Heidelberg