Terénní úpravy a zemní práce

Máme zemní stroje a další techniku pro realizaci komplexních hrubých terénních úprav (HTU), zemních a demoličních prací. Např.: sanace svahů, budování protihlukových násypů, terénní úpravy, modelace terénu, nabírání a nakládání horniny, hloubení stavebních jam, rýh, šachet, bourací práce, nivelace povrchů, apod.

Hrubé terénní úpravy (HTU)

  • Realizace hrubých terénních úprav pozemků
  • Dlouholeté zkušenosti a tým profesionálních pracovníků
  • Komplexní vybavenost vlastní mechanizací zemních strojů

Máme zemní stroje a další techniku, která si poradí s jakoukoliv prací potřebnou pro přípravu stavby a potřebné terénní úpravy. Od demolice a likvidace objektů, přes odvoz a recyklaci stavebních odpadů, sanace pozemků, sanace svahů, budování protihlukových násypů, až po terénní úpravy a modelace terénu.

Zemní práce 

Máme stroje, které si poradí s pracemi typu - nabírání a nakládání horniny, hloubení stavebních jam, rýh, šachet, bourací práce, nivelace povrchů, apod.

S naším strojovým parkem nabízíme komplexní dodávky zemních prací - násypy, zářezy, hloubení drážek a výkopů, modelace terénu, hrubé terénní úpravy, čisté terénní úpravy, skrývky ornic a zemin, kypování sypkých materiálů, nivelace povrchů a další zemní práce dle vašeho přání.

Provádíme kompletní přípravu pozemků pro založení stavby od skrývky po velkoobjemové výkopy. Zajišťujeme vše od hrubých terénních úprav až po zakládání velkých průmyslových staveb dle dodaného projektu, včetně technického a stavebního dozoru, inženýrských a geodetických služeb. Dlouholeté zkušenosti a komplexní vybavenost s vlastní mechanizací zemních strojů.