Zemní práce

Nabízíme strojní mechanizaci pro všechny zemní a demoliční práce. Máme stroje, které si poradí s pracemi typu - nabírání a nakládání horniny, hloubení stavebních jam, rýh, šachet, bourací práce, nivelace povrchů, apod.

S naším strojovým parkem nabízíme komplexní dodávky zemních prací - násypy, zářezy, hloubení drážek a výkopů, modelace terénu, hrubé terénní úpravy, čisté terénní úpravy, skrývky ornic a zemin, kypování sypkých materiálů, nivelace povrchů a další zemní práce dle vašeho přání.

Provádíme kompletní přípravu pozemků pro založení stavby od skrývky po velkoobjemové výkopy. Zajišťujeme vše od hrubých terénních úprav až po zakládání velkých průmyslových staveb dle dodaného projektu, včetně technického a stavebního dozoru, inženýrských a geodetických služeb. Dlouholeté zkušenosti a komplexní vybavenost s vlastní mechanizací zemních strojů.